1.1.20 ISO 19011 2018 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS               TEMEL EĞİTİMİ

AMAÇ

:

Eğitimin amacı, katılımcıların ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Standartları gerekliliklerine göre KYS, ÇYS ve İSGYS’nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

İÇERİK

:

➢ KYS, ÇYS, İSGYS nedir?

  

➢ Standartların tarihsel gelişimi

  

➢ Yönetim sistemlerinin faydaları

  

➢ Terimler ve tanımlar

  

➢ Temel kavramlar ve yapı

  

➢ Standart şartlarının yorumlanması

  

➢ Dokümantasyon şartları

  

➢ İlgili mevzuat

  

➢ Risk tabanlı düşünme

  

➢ Sürekli iyileştirme

  

➢ Pratik çalışmalar

   

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.