1.1.17 ISO 17024-2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

ISO 17024:2012 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

AMAÇ

:

TS EN ISO/IEC 17024 Standardının Personel Belgelendirme Kuruluşlarından istediği şartların anlatıldığı bir eğitimdir. Bu eğitimde özellikle;

•Akreditasyon hakkında genel bilgilendirme ve TÜRKAK ’ın akreditasyon faaliyetleri

•TS EN ISO/IEC 17024 Standardının maddelerinin yorumlanması

•Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu ile İlgili Genel Yaklaşımlar

•Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyon Süreci ve Akreditasyon Ücretleri

konularında katılımcıların bilgi sahibi olmasının sağlanması hedeflenmektedir.

İÇERİK

:

➢ Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

  

➢ TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı Tarihçesi

  

➢ TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı Maddeleri

  

ï                0. Giriş

  

ï                1. Kapsam

  

ï                2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

  

ï                3. Terimler ve Tarifler

  

ï                4. Genel Şartlar

  

ï                5. Yapısal Şartlar

  

ï                6. Kaynak Şartları

  

ï                7. Kayıtlara ve Bilgilere İlişkin Şartlar

  

ï                8. Belgelendirme Programları

  

ï                9. Belgelendirme Prosesi Şartları

  

ï                10. Yönetim Sistemi Şartları

  

➢ TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygulamalar

  

ï                Belgelendirme Programı Hazırlanması – Örnek Çalışma

  

➢ Akreditasyon Sürecinin Açıklanması

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.