1.1.11 ISO 37001-2016 Yolsuzluklarla Mücadele Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

EĞİTİM KONU BAŞLIĞI

:

ISO 37001:2016 Yolsuzluklarla Mücadele Yönetim Sistemi Bilinçlendirme Eğitimi

AMAÇ

:

Eğitimin amacı, katılımcıların ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerine göre Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi’nin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm temel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır.

İÇERİK

:

➢ Yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi nedir?

  

➢ ISO 37001’in tarihsel gelişimi

  

➢ Yolsuzlukla mücadele yönetim sisteminin faydaları

  

➢ Terimler ve tanımlar

  

➢ Temel kavramlar ve yapı

  

➢ ISO 37001 şartlarının yorumlanması

  

➢ Dokümantasyon şartları

  

➢ İlgili mevzuat

  

➢ Risk tabanlı düşünme

  

➢ Sürekli iyileştirme

SÜRE

:

2 Gün (16 saat )

2017

Bilge MYM

Bilge MYM kuruluşu gerçekleşmiştir.

2010

Bilge OSGB

Bilge OSGB kuruluşu gerçeklemiştir.

2008

Bilge İlk Yardım

Bilge İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruluşu gerçekleşmiştir.

2005

Bilge Akademi

Bilge Akademi kuruluşu gerçekleşmiştir.